Smrekovec

po dolgem času spet na Smrekovec, iz Florjana. Opozarjam da je cesta Rebršak - Mozirje zaprta, oznaka za zaporo pa šele na pol poti namesto že zgoraj na odcepu.
Lep pozdrav!
Mirko, Olga