Vrbanove špice

Jesensko potepanje: Visoka in Spodnja Vrbanova špica (2408 m, 2299 m)