Tisje


Vabilo

PD Litija nas je povabilo na 34. Tradicionalni planinski pohod v počastitev 69. obletnice bitke II. Štajerskega bataljona na Tisju dne 24. 12. 1941. Po prihodu in žigosanju kartonov v Litiji smo se vključili v pohod, ki nas je po dobrih dveh urah skozi vasice Litijskega hribovja pripeljal v hribovsko vasico Tisje. Prišli smo pravočasno in bili prisotni na proslavi, ki so jo pripravili učenci podružnične osnovne šole Kostrevnica. Ta del Zasavja je kmetijsko področje z majhnimi zaselki in vasicami, zelo slikovit in usmerjen v živinorejo ter tudi v sadjarstvo – jabolka. Tod je doma Rudolf Badjura, po katerega transverzali smo šli del poti. Blizu pa je znameniti grad Bogenšperk. V dolini sta dva večja kraja , to sta Šmartno pri Litiji, ki je križišče številnih cest iz raznih dolin z novo zgrajeno obvoznico, in pa Litija, ki je ob glavni dolini Save in ob južni železnici.
In zakaj je bila tu bitka – in kakšna je bila? Po zasedbi slovenskega ozemlja z Nemci in Italijani, se je začelo izseljevanje, ponemčevanje in sploh nasilje nad Slovenci. Meja med tedanjim tretjim rajhom in Italijo je potekala pri Bogenšperku. Okupator je izseljeval domačine, ki pa so se temu uprli. Zbirali so se v čete in pričel se je oborožen boj. Tedanja Litija je imela nemškega župana, ki je zahteval obračun s partizani in to na božični dan – večer. Vendar so bili partizani na Tisju pripravljeni – imeli so stražo, in odvrnili Nemce. O bitji pričajo zapisi, arhivi in dva spomenika na Tisju.
Danes, 14. 12. 2014 pa je bilo vreme za ta čas izredno toplo, nekoliko oblačno in vetrovno. Na povratku smo se ustavili še na prevalu Podmeja nad Preboldom in v zelo prijetnem vzdušju v Lovskem domu zaključili naš pohod.