Raduha

Rogovilec-Reberski stan-Račka vrata-grebenska do Arte-mimo križa na markirano pot proti Račniku