Koralpe

28.1. Koralpe
Lepo vreme izkoristili za turo pri sosedih.
pozdrav F, P & D