Črna prst - Krevl

12.11. Črna prst - Krevl
PD Zabukovica je ob 60-letnici društva izdalo knjižico za obisk 60 vrhov za ta jubilej, žal na nekaterih vrhovih ni žigov kot so Krevl - gor je žig Kobla, Velika Zelenica, Bašeljski vrh, Rog nad Katarino, Stanov rob in Poldanovec. Ponekod žigov sploh ni bilo -V.Zelenica, Rob in Stanov rob, drugje pa so pokradeni.
Iskali Krevl, tako da smo zlezli še na Kravji črni vrh.
Pozdrav Drago