Potočka zijalka

Potočka zijalka 11.marec 2015

Sv.Duh-Potočka zijalka-Obelkamen pa bo počakal.Preveč snega!

Lep pozdrav!
Drago Vodušek