Kunigunda

Polžeki z Lopate na Šentjungert in na prežganko v Galicijo.Bil je res lep dan, z nami pa jubilant Franc, ki je praznoval 1.aprila 80 let.
Čestitke!
V.Logar