Žovnek

Pohodniki U3o iz Celja na obisku gradu Žovnek in po lepi razgledni poti nad žovneškim gradom.
V.Logar