Ljubno

10.09.2016
Hudinja - Celje - Letuš - Mozirje - Nazarje - Ljubno