Veliki Slomnik

18.05.2016
Hudinja - Celje - Tremerje - Veliki Slomnik 611m - Liboje - Sv.Neža 368m - Zabukovica - Bukovica 584m - Migojnice - Griže - Kasaze - Celje