Jerebikovec

Jerebikovec - Borovje
Za 60 letnico PD Zabukovice obiskali Jerebikovec v Julijcih in Borovje v Karavankah.
Žal na Jerebikovcu ni žiga.
Pozdrav Drago