Stenica

8.1.Stenica
Pred napovedanimi neugodnimi vremenskimi razmerami skok v bližnjo okolico.
pozdrav Drago