Črni hriber

Po zelo zahtevnem brezpotnem labirintu Črnega hriberja do pastirskega stana in krožno nazaj v dolino.
Lep pozdrav!
Drago Vodušek