Račka vrata

Od Rogovilca mimo Račnika čez podboje Račkih vrat na Raduho.