Učka

Prečenje Učke iz Čičarije skozi Malo Učko preko Vojaka in Suhega vrha v Medvejo.