Golica

GOLICA okt 30, nedeljski sprehodek, lep pozdrav Mirko, Olgica.