Kočna

KOČNA jun 28, od Suhadolnika čez Grdi graben na Jezersko Kočno, Kokrška Kočna, Srednji Dolci, Suhadolnik, lep pozdrav Mirko in Boštjan