Zumberacko gorje

Od slapa do slapa v Zumberackem gorju: Zeleni vir - slap Sopot in v dolini Slapnice še slap Vranjek in Brisalo