Koroška

KOROŠKA 10. 10. 2016 do 12. 10. 2016

Tri dni je komaj dovolj, da si lahko ogledamo zanimivosti južne Koroške, to sta Vrbsko in Osojsko jezero in kraji ob jezeru: Poreče, Vrba, Otok in Kriva Vrba, potem pa še vas Marija na Zilji, mesto Beljak, samostan Osoje, in Labotsko dolino s trgi in mestom: St. Paul, Šentandraž in Wolfsberg.
Vrbsko jezero je največje koroško jezero, obala je v glavnem pozidana z vilami, dostop do nje je možen samo v večjih krajih. Portschach ali Poreče je znan po teniških turnirjih, Vrba ali Velden pa po igralnici in znamenitem grajskem hotelu Schlosshotel. Kjer obala ni pozidana je obrasla s ločjem in trstičjem. Osojsko jezero je obdano z gorami, je hladnejše, znamenit kraj pa je Ossiach ali Osoje s samostanom v katerem je pokopan poljski kralj Boleslav, ki so ga iz Poljske izgnali zaradi umora. A. Aškerc je napisal o njem pesem Mutec Osojski. Malo pred Beljakom je vas Maria Gail ali Marija na Zolji z lepo okrašeno romarsko cerkvijo kjer je dolga leta župnikoval pisatelj Fran Ksaver Meško, dokler, ga domači nacionalisti niso po plebiscitu izgnali. Tu so bile skoraj v celoti slovensko govoreče vasi. Beljak je danes moderno a mirno mesto ob zajezeni Dravi podobno kot naš Maribor. V mestnem muzeju lahko vidimo razvoj tega kraja od rimskih časov naprej.
Vzhodna Koroška obsega Lavantal ali Labotsko dolino, kjer v ledeni dobi ni bilo ledenika in tako nima jezer. Presenetljivo pa je, da ima vinogradniško tradicijo in razstavljena vina je možno tudi kupiti v Haus der Region ali Hiši regije v mestu Wolfsberg. Mesto je stisnjeno pod grajski hrib, center predstavlja Hoher Platz ali Visoki trg. Mestna zanimivost je majhna Baecker Kirche ali cerkev pekov oz. pekovskega ceha. Povsem nov pa je Lavant Museum ali muzej Labotske doline, zelo informativen, nam prikazuje življenje v Labotski dolini od antike do danes. Tu so izdelovali črno posodo ali Schwarz Geschirr; v obeh zadnjih vojnah pa so bila v okolici mesta vojaška taborišča za vojake in vojne ujetnike. A.M. Slomšek je Lavantinsko škofijo iz Št. Andraža prenesel v Maribor in nam pomagal utrditi kasneje severno mejo. A o tem muzej ne govori. AC nas čez sedlo Pack hitro prestavi v Graško kotlino. Pod Golico ali Koralpami pa Avstrija gradi novo hitro železnico med Grazem in Celovcem dolgo 136 km od tega 36 km v predorih.