Okoli Sv.Štefana

Tokrat smo se podali pohodniki U3o iz Celja okoli Sv. Štefana ( Sv.Štefan - Babna brda - Babna gora - Sv.Ana - Čoklc - Grobelce - Sv.Štefan ).