Boč

02.07.2017
Poljčane - Balunjača - Boč 978m - Dom na Boču 698m