Jamnik

21.02.2017
Otoče - Sr.Dobrava - Lipnica - Kropa - Partizanski dom na Vodiški planini 1108m - Zidana skala 1250m - Sv.Primož 831m - Jamnik - Koblarjev hrib 771m - Prevala 713m - Sv.Mohor 949m - Zabrekve