Lisca

15.10.2017
Breg po Jurkovi poti čez Razbor na Lisco 948m