Golava

GOLAVA apr 7, iz Prebolda čez Burkelčev hrib, pohod ŠDCC,
lep pozdrav Mirko