Okoli Štor

Danes smo pohodniki U3o iz Celja spoznali eno izmed poti okoli Štor, ki vodi z Lipe na Pečovje in po Bojanskem grabnu okoli Velikega Bojanskega vrha navzdol mimo igrišča in skozi Laško vas nazaj na Lipo.
Lepa atraktivna krožna pot, označena kot AŠ1.