Stol

lp,

Bojan, Anica Leskovšek in Srečko Diacci.