Tosc

T O S C 2275m

5.avgust 2018

Rudno polje-Jezerce-Studorski preval-Ablanca 2004m-Tosc 2275m in nazaj.

Lep pozdrav!
Drago Vodušek