Pot malega princa

Prvi dan potepanja po Velebitu smo iz prelaza Prezid krenili proti bivaku pod Crnopacem.
Malo pred bivakom smo krenili levo in kmalu poplezali na Beli kuk. Po spustu z njega pa nadaljvevali po poti Malog princa, katera poteka skozi številna vrata, vmes je večkrat treba poprijeti skalo tudi z rokami, najatraktivnejša pa je Zdenkova jama, v katero se spustimo po dveh daljših lestvah. Pot sklenemo pri bivaku in se nato vrnemo do izhodišča.