Donačka gora

Donacka gora, 884 m
4 marec 2018

Izhodišče izleta je bila vasica Žetale 312 m. Pod Resnikom smo si ogledali 300 let staro romarsko cerkev Marije Tolažnice, 385 m. Globok sneg smo gaziti na S strani gore vse do poledenele skale z jeklenico in preko na drugo stran do vrha z znano piramido. Ko smo se spustili na J stran proti Rudijevemu domu, je bila pot že dobro uhojena in kolobitasto zdrsana. Globoko smo gazili dobre 4 ure. Počitek na domu nam je dobro del. Vračali smo se proti cerkvi Sv. Donata in proti vasi Sv. Jurija. Do Rogatca smo pešačili še cca 4 km po cesti. Skupaj smo bili na pohodu dobrih 9 ur.
Neprecenljivo, zima, zima bela na gori, ki bila vse prej kot gostoljubna. Hvala Tone Primožič da ste vztrajali pri vzponu na goro v tem globokem marčevskem snegu!

Pozdrav,
Lenka Drev