Valvazorjeva pot

VALVAZORJEVA POT 20. 5. 2018

Javni zavod Bogenšperk je danes v nedeljo 20. 5. Organiziral že peti pohod po krožni poti po obronkih posesti gradu Bogenšperk. Obiskali smo 5 lokacij gradov oz. graščin od katerih stoji danes le ena kot je razvidno iz posnetkov. Pot je trajala skoraj 4 ure s postanki za vmesno razlago in okrepčilo na poti. Strokovno razlago in vodenje je imel dr. Jernej Kotar s sodelavcem. Bilo nas je okoli 25 pohodnikov od vsepovsod.
Renesančni grad Bogenšperk je v začetku 16. stoletja zgradila rodbina Wagen, po kateri nosi tudi ime Wagensperg (poslovenjeno Bogenšperk). Leta 1672 sta grad kupila Janez Vajkard Valvasor in njegova žena Ana Rosina, grad je zamenjalo več lastnikov, sedaj je v občinski lasti in je kulturni spomenik državnega pomena.
Valvasor se je rodil leta 1641 v Ljubljani, obiskoval je jezuitsko gimnazijo in nato 15 let potoval po Evropi in Afriki. V času ko je prebival v tem gradu, je nastala večina njegovih znamenitih del, najbolj znana je seveda prva slovenska enciklopedija Slava vojvodine Krajnske, sicer napisana v nemščini in natiskana leta 1689 v Nuernbergu v Nemčiji, nedavno prevedena v slovenščino. Leta 1687 je postal član angleške Kraljeve družbe zaradi raziskave Cerkniškega jezera. On si je jezero sam ogledal in preučil na terenu. Zaradi dolgov je leta 1692 prodal vse gradove in se preselil v hišo v Krškem, kjer je leto dni kasneje umrl.
Pohodniki smo imeli lep dan po lahkih, sicer mokrih poteh po nekdanji veleposesti, začeli in končali smo pot na gradu Bogenšperk nad Šmartnim pri Litiji, ki se ponaša z veliko novogotsko cerkvijo iz leta 1901. Nad njim se dviguje Širmanski hrib, kjer je bil velik rudnik svinca in cinka, lani je bil odprt prvi rov za turistične obiske. Poleg pohoda na Tisje (bitka leta 1941) in po obronkih Jablaniške doline je v Litijskem hribovju in dolinah potokov ki se stekajo pri Litiji, marsikaj zanimivega videti. Prvi je ta svet opisal tudi Litijan Rudolf Badjura v svojem planinskem vodniku po Zasavju.