Kozjansko


Vabilo

KOZJANSKO jeseni 18. 11. 2018

Člani PD ZZV Celje smo se to nedeljo na poti na Kozjansko najprej ustavili v Kozjem in si v središču trga privoščili jutranjo kavo. Kozje je eden izmed srednjeveških trgov v pokrajini med Sotlo in Savinjo, nahaja se v dolini rečice Bistrice ob cesti Lesično – Podsreda in ima okoli 600 prebivalcev. Pridružil se nam je domači planinski vodnik in odpeljali smo se v bližnji trg Podsreda, nad trgom je na južni strani mogočen in obnovljen grad Podsreda, čez glavno cesto pa se pričenja kalvarija s trinajstimi kapelicami in eno kapelo na vrhu pred cerkvijo. To je svetišče Stara Sveta gora. V Podsredi je uprava Kozjanskega parka, ki je širše področje zavarovane narave in kulturnih ter naravoslovnih objektov v njem. Takoj na vrhu Stare svete gore smo krenili navzdol proti severu in čez še zelene travnike in gozdove, ki so že odvrgli svoje listje, prispeli do kolekcijskega sadovnjaka. V tem travniškem sadovnjaku gojijo 96 vrst jablan in 54 vrst hrušk in vsako drevo je označeno z imenom na keramični tablici. Na leto vzgojijo 2500 do 3000 sadik večinoma visokodebelnih jablan in hrušk in jih prodajo na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi ali pa jih sami zasadijo. Vsega skupaj je na Kozjanskem vsaj 50 000 sadnih dreves. Po postanku in razlagi smo krenili naprej mimo kraškega izvira potoka Sušica v ozko zatrepno dolino potoka Gruske , kjer se visoko v kamniti steni nahaja 22 m dolga kraška jama Gruska. V njej je v času 1. svetovne vojne in po njej živel puščavnik, danes pa v njej živijo netopirji. Strop jame se kruši, to je naravni proces, morda je celotna zatrepna dolina Gruske nastala s podorom stropa večje kraške jame. Vode v potoku in pri izviru ni bilo veliko, je čas suše.
Po ogledu smo čestitali naši planinki Mariji za njen rojstni dan in se z avtobusom odpeljali v bližnje gostišče. V prijetnem družabnem vzdušju nam je minil lep planinski dan v Kozjanskem hribovju.