Od Šteberga do Karlovca

OD ŠTEBERGA DO KARLOVCA 9.9.2018

Turistično društvo Cerknica je izpeljalo 5. pohod od »Šteberga do Karlovca«. Šteberg in Karlovec sta bila dva srednjeveška gradova ob Cerkniškem jezeru od katerih je prvi samo še v ruševinah, drugega pa ni več. Pohod je bil neobičajno dolg, 21 km in je potekal večinoma po makadamskih cestah in gozdnih poteh po južnem bregu Cerkniškega jezera. Avtomobile smo pustili pri vaši Podštebrg in potem šli posamično ali v manjših skupinah skozi vasi Lipsenj, Goričice, Gorenje jezero, Laze in Otok; pohod smo zaključili v gostišču pri vasi Dolenje jezero, od koder nas je avtobus zapeljal nazaj do naših parkiranih avtomobilov. Ob poti so za pohodnike odprli vrata manjših cerkva, skritih v gozdovih, na vrhu vzpetin in tudi staro kmečko hišo smo si lahko ogledali. Do požiralnika Mala in Velika Karlovica je peljala strma pot navzdol, a to je bilo na koncu pohoda že prenaporno in nismo šli. Vode v jezeru je bilo malo, večinoma se zadržuje na južnem bregu blizu požiralnikov skozi katere odteka podzemno v Planinsko polje. Organizator je poskrbel tudi za okrepčila na poti in na cilju.