Andrejev vrh in Volinjak


Vabilo

ANDREJEV VRH 897 M VOLINJAK 886 M

V nedeljo 25. marca smo se zapeljali na Koroško, v Mežiško dolino in v rudarskem mestu Mežica smo se odpravili na pohod na dva karavanška vrhova, ki se dvigujeta nad Mežiško dolino. Vodila na je naša planinska vodnica Franja, ki koroške hribe odlično pozna. Napravili smo krožno pot od Mežice, preko dveh omenjenih vrhov , mimo nekdaj rudarskega kraja Leše po gozdni cesti v vas Poljane v Mežiški dolini.
Pomlad v te hribe še ni prišla, razmere so bile na vrhovih še zimske, tla so bila zmrznjena. Tukaj gospodarijo naravne sile. Lani decembra je pustošil vihar, podrl ogromno dreves, ki so jih domačini že veliko spravili v dolino. Na strmih pobočjih se pojavljajo manjši plazovi. Hudourniški jarki so polni raznih naplavin. Celotno področje pa ima speljanih veliko novih gozdnih cest.
Andrejev vrh pa ima ime po kmetiji Andrej, nekoliko nižji Volinjak pa nas je presenetil s kraškimi pojavi, strmimi stenami, naravnim oknom in kanjonu podobnim prelomom. Koroška planinska pot pelje tu naokoli, seveda obišče nekdaj rudarski kraj Leše, kjer so kopali premog za potrebe nekdanje železarne v Prevaljah, sedaj pa pohodniki in turisti obiskujejo dve cerkvi, tesno druga ob drugi, ena je »knapovska« (rudarska).
Pohodniki smo se ustavili, kjer je bilo zanimivo, pa tudi na povratku domov še malo na Prevaljah, ki je tudi mesto.
Videli in spoznali smo zopet precej stvari, višje gore kot Uršlja gora in Peca pa sta bili skriti v oblakih.