Veliki Cirnik

Iz Čateža ob Savi proti Sv. Vidu, potem mimo vasi Žejno preko Sobenje vasi na Veliki Cirnik. Sestopala sva preko Malega Cirnika do Globočic, v Mrzlavo vas in po dobrih petih urah bila zopet v Čatežu.