Vrh Kašne planine

S Črnivca po markirani poti na Vrh Kašne planine, na Barona peč, na Kašno planino in nazaj po cesti
Pozdrav Drago