Zasavska Sveta Gora

7.3. Prečenje Zasavske svete gore

Iz Vidrge na vrh Zasavske svete gore, nato v smeri Vač na Kukljo, Ostri hrib, Slemšek in nazaj v Vidrgo.
Pozdrav Drago