Boč

Boč 978m
29.april 2019

Zgornji Gabernik-čez Galke-Balunjača-nadaljujemo po plezalni poti na vrh Boča-sestop mimo Doma na Boču in mimo koče Velikonočnice do izhodišča.

Lep pozdrav!
Drago Vodušek