Èrni vrh na Pohorju

ÈRNI VRH feb 8, s PD Vitanja,
Mirko