Ferrata Ghiacciao

FERRATA GHIACCIAO avg 25, v dolino Val d Oten, s PD Vitanje,
lep pozdrav Mirko.