Ilirska riječna staza

ILIRSKA RIJEČNA STAZA apr 27, ob in po izlivu Cetine v morje pri Omišu, s PD Slovenske Konjice in Izimanijo,
lep pozdrav Mirko.