Lajnar

LAJNAR jul 21, iz Soriške planine,
lep pozdrav mirko.