Pečine in Vinagora

PEČINE in VINAGORA nov 30, iz Podpeči pri Šentvidu in Kunšperka,
lep pozdrav Mirko.