Torog

TOROG apr 6. Torog je zaselek v laški občini, blizu Vrha nad Laškim. Na njem je bila na višini 598 mnv odkrita arheološka najdba - ostanki poznoantične naselbine iz pozne rimske dobe, evidenčna št. najdbe 12267 ZVKD Celje. Naselbina je velikosti 150 x 50 m in je naravno zavarovana (več: dr. Slavko Ciglenečki). Ime zaselka Torog naj bi izviralo iz živali tor, predhodnika govedi ki so ga lovili še Kelti (Maček , Vrh nad Laškim skozi stoletja str. 12). Ob povratku sem se povzpel še na Brezje 660 mnv, nad Malimi Grahovšami.
Lep pozdrav Mirko.