Kal in Mrzlica

07.06.2019 KAL - MRZLICA
To sta dve koči, ki ju je vredno obiskati. Prijaznost, dobra kuhinja, kaj bi na cilju želeli še več?! Pa tudi pot je ravno prav dolga za nekajurno druženje in prijeten pomenek z nekdanjimi sodelavci.