Boč

Boč, 978 m, iz Spodnjih Poljčan. Lepo vreme, na vrhu kar precej pihalo!

Lp, Pero