Komen in Veliki Travnik

Komen, 1684m in Veliki Travnik (Turnovka) 1637 m.
Lp, Pero