Veliko Kozje - Lisca

Zidani most - Veliko Kozje, 993 m - Sveti Lovrenc na Gori, 722 m - Lisca, 948 m -Breg.
Lp, Pero