Kulinarični pohod


Vabilo

KULINARIČNI POHOD

Kulinarični pohod Prleška gibanica 2019

Člani PD ZZV Celje in mnogi ostali ter domačini smo se udeležili tega pohoda v soboto 7. septembra 2019. Organizator pohoda je bilo Kulturno, turistično in izobraževalno društvo KELIH v Križevcih, sodelovale pa so številne kmetije in domačije na svojih posestvih in postojankah. Bili smo torej v Prlekiji, pokrajini na desnem bregu reke Mure, na levem je že Prekmurje v vzhodni Sloveniji. Prlekija je geografski pojem, obsega štiri občine: Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej. Sestavljena je iz povsem ravnega Murskega polja in vzhodnega dela gričevnatih Slovenskih goric. Ob robu teče reka Mura, bolj po sredini pa vode iz Slovenskih goric zbira majhna reka Ščavnica, ki se izliva v Muro pri kraju Gibina blizu hrvaške meje. Za Prlekijo je predvsem značilno prleško narečje v govoru in slišali smo ga na koncu na kulturni prireditvi, ki jo je pripravilo društvo Kelih. Prlekija daje videz povsem kmetijske pokrajine, precej gosto poseljene saj ima 17 800 prebivalcev na 175 km2 ozemlja v 69 naseljih. Tradicionalne obrti so tukaj sodarstvo, lončarstvo, rdeča keramika, rezbarstvo in pletarstvo. Vasi in kmetije so v glavnem lepo urejene, zlasti okolica hiš in kmetij in lepa narava vabi sem obiskovalce.
V soboto med 9. In 10. uro smo se v občinskem središču v Križevcih zbrali vsi pohodniki z namenom prehoditi 11 km dolgo kulinarično pot po občini Križevci od vasi do vasi od ene kmetije do druge ter po bregu obsežnega gajševskega umetnega jezera. Pot je bila krožna in s postanki pri postojankah, ki jih je bilo veliko je trajala kar nekaj ur. Ponudili so nam prleške kulinarične dobrote, domače vino in ostale domače pridelke. Ne spomnim se, da bi na kakšnem drugem pohodu sodelovalo toliko domačinov. Ko smo prišli na cilj, smo uživali še v poslušanju petja domačih pesmi, že kar na spektakularen način pa so nam prikazali pripravo prleške gibanice, kjer je sodelovala tudi slovenska vinska kraljica l. 2019 Meta Frangež. Zelo lepo je tekla celotna prireditev od pohoda do zaključne kulturne prireditve, z nami so bili naši vodnica Janja in vodnika Franjo in Janez. Iz Križevcev smo se odpeljali polnih lepih vtisov in lepega sobotnega doživetja.