Ljubljana

Ljubljana 6. 6. 2019

V Moderni galeriji v Ljubljani je na ogled zanimiva razstava, jugoslovanskega slikarstva v času diktature kraja Aleksandra od 6. jan. 1929 do vojne v aprilu 1941. Razstava je v petih dvoranah, avtorji so različni stilov, veže jih le skupno obdobje šestojanuarske diktature, ki jo je budno spremljal ameriški pisatelj slovenskega rodu Louis Adamič, ki je državo prepotoval in se pogovarjal z ljudmi. Svoje vtise je zbral v knjigi Vrnitev rodni kraj (The Natives Return), ki pa je bila v tedanji kraljevini prepovedana. Louis Adamič je doma iz Blata pri Grosupljem in po njem se imenuje tudi grosupeljska osnovna šola.
Jugoslavija je bila dežela na robu, polna surovih kontrastov, razpeta med starimi pred modernimi običaji in novo nastalim kapitalizmom in slutnjo bližajočega se konca.
Po razstavi sem šel še koncert v Cankarjev dom.